TEA LIST -- 茶款

/ 台灣原生種山茶

      -- 白茶山茶
      -- 烏龍山茶


/  傳統烘焙茶

      -- 白露- 玉山熟香烏龍茶
      -- 蜜境- 玉山蜜香烏龍茶

/  頂級莊園茶

/  島嶼風味茶
       -- 若芽-  玉山清香烏龍茶
       -- 夏至-  玉山金萱紅茶
       -- 美人-  東方美人茶
       -- 紅玉-  日月潭紅茶

/  茶包專區
       -- 慢焙烏龍茶包
       -- 小葉紅茶包
       -- 玫瑰烏龍茶包


如何購買連結  https://charming-choice.blogspot.com/2018/03/how-to-buy.html


留言

熱門文章